Beránka nabízí pronájem dvou zasedacích místností. Tyto zasedac místnosti se nacházejí v historické budově a jsou propojitelné spojovacími dveřmi. Je možné si je pronajmout samostatně nebo dohromady podle potřeby. Doba pronájmu je půl dne nebo celý den.

Malá zasedací místnost má kapacitu cca 15 míst, velká cca 30 míst. K dispozici pro nájemce je po dobu pronájmu kuchyňka, parkování na vlastním parkovišti a WiFi.

Ceny běžného pronájmu platné od 1.1.2015

půl dne celý den vícedenní pronájem
Malá zasedací místnost 1 000 Kč 1 600 Kč 1 350 Kč za den
Velká zasedací místnost 1 800 Kč 2 500 Kč 2 100 Kč za den
Obě zasedací místnosti 2 400 Kč 3 200 Kč 2 700 Kč za den

 

Ceny zvýhodněného pronájmu platné od 1.1.2015

půl dne celý den vícedenní pronájem
Malá zasedací místnost 850 Kč 1 400 Kč 1 200 Kč za den
Velká zasedací místnost 1 600 Kč  2 000 Kč 1 800 Kč za den
Obě zasedací místnosti 2 000 Kč 2 600 Kč 2 300 Kč za den

 

Půl dne = od 7.00 do 12.00 nebo od 12.15 do 18.00 hod.

Celý den = od 7.00 do 18.00 hod.

Vícedenní pronájem = pronájem dva a více po sobě jdoucích dnů.

Za každou započatou hodinu po 18.hodině ve všech případech příplatek 390,-Kč.

 

Zvýhodněný pronájem platí pro nájemce objektu.

V případě zájmu o dlouhodobý nebo opakovaný pronájem lze domluvit individuální podmínky pronájmu.

 

Zasedací místnost – malá

zasedacka_mala_small

Zasedací místnost – velká

zasedacka_velka_small zasedacka_velka_small02